Hebdomada XXIV, tempus per annum

24. neděle v mezidobí

Da pacem, Domine (Introit)

Da pacem, Domine, sustinentibus te, Ut prophetae tui fideles inveniantur: Exaudi preces servi tui, et plebis tuae Israel

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají A proroci tví věrní ať přijdou: Vyslyš prosby svého služebníka a svého lidu Israele.

Alleluia

Timebunt gentes nomen tuum, Domine: et omnes reges terrae gloriam tuam.

Národy se budou bát tvého jména, Pane, a všichni vládcové tvé slávy.

Sanctificavit Moyses (Ofertorium)

Sanctificavit Moyses altare Domino, offerens super illud holocausta, et immolans victimas: fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu filiorum Israel.

Mojžís zasvětil oltář Pánu a přinesl večerní oběť.

Tollite hostias (Communio)

Tollite hostias, et introite in atria eius: adorate Dominum in aula sancta eius.

Vezměte dary a vstupte do jeho předsíní: klanějte se Pánu v jeho svatyni.

Adoramus te, Christe (Processio)

Adoramus te, Christe et benedicimus tibi: quia per Crucem tuam redemisti mundum.

Klaníme se Ti, Kriste a děkujeme Ti: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.