Hebdomada X, tempus per annum

10. neděle v mezidobí

Exaudi (Introit)

Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi ad te: adiutor meus esto, ne derelinquas me neque despicias me, Deus salutaris meus.

Pane, vyslyš můj hlas, Ty jsi má pomoc a spása.

Alleluia

Domine in virtute tua laetabitur rex et super salutare tuum exultabit vehementer

Pane, z tvé moci se raduje spravedlivý a bude jásat nad Tvojí spásou.

Benedicam (Offertorium)

Benedicam Dominum qui mihi tribuit intellectum: providebam Deum in conspectu meo semper: quoniam a dextris est mihi, ne commovear.

Budu velebit Pána, neboť je mi po pravici, abych nezakolísal.

Unam petii (Communio)

Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae

O jedno prosím Pána: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.

Pange lingua (Hymnus)

Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium fructus ventris generosi Rex effudit gentium. Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, Salus honor, virtus quoque Sit et benedictio: procedenti ab utroque Compar sit laudatio.

Chvalte, ústa, vznešeného Těla Páně tajemství, chvalte předrahou Krev Jeho, kterou z milosrdenství, zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království. Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní, sláva, pocta, díkůvzdání naše chvály provází. Duchu též ať vše se klaní, který z obou vychází. Amen.