Hebdomada secunda paschae

2. neděle velikonoční

Quasi modo (Introit)

Quasi modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite: Alleluia, Alleluia, Alleluia

Jako novorozené děti žádejte duchovní mléko. Alleluia.

Victime paschali laudes

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

Velikonoční oběti ať vzdají křesťané chválu. Beránek spasil své ovce, nevinný Kristus smířil s Otcem hříšníky. Život a smrt bojovaly v podivuhodném zápase. Zabitý vůdce života kraluje živý. Řekni nám, Maria, co jsi na cestě viděla? Hrob živého Krista a slávu Vzkříšeného. Anděly jako svědky, roušku a plátna. Vstal [z mrtvých] Kristus, má naděje, své předejde do Galileje. Víme, že Kristus vstal vpravdě z mrtvých. Smiluj se nad námi, vítězi, králi. Amen. Aleluja.

Angelus (Offertorium)

Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus: Quem queritis, surrexit, sicut dixit, alleluia.

Anděl Páně sestoupil z nebe a řekl ženám: Ten , kterého hledáte, vstal z mrtvých, jak řekl, alleluia.

Mitte manum (Communio)

Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum alleluia: et noli esse incredulus sed fidelis, alleluia, alleluia.

Vlož svou ruku do mých ran a nepochybuj, ale věř. Alleluia

Vide Thoma (Processio)

Vide Thoma, vide latus, vide pedes, vide manus, noli esse incredulus.

Prozkoumej, Tomáši, bok, prohlédni nohy, prohlédni ruce a nebuď nedůvěřivý.