Hebdomada XXXI, tempus per annum

31. neděle v mezidobí

Ne derelinquas me (Introit)

Ne derelinquas me, Domine, Deus meus, ne discedas a me : intende in adiutorium meum Domine virtus salutis meae .

Neopouštěj mne Hospodine, nevzdaluj se ode mne, můj Bože.

Alleluia

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine exaudi vocem meam.

Z hlubin volám k tobě Pane: Pane, vyslyš můj hlas.

Benedic anima mea (Offertorium)

Benedic anima mea Domino, et noli oblivisci omnes retributiones eius: et renovabitur, sicut aquilae, iuventus tua

Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomeň na žádné jeho dobrodiní.

Notas mihi (Communio)

Notas mihi fecisti vias vitae adimplebis me laetitia cum vultu tuo, Domine.

Dáváš mi poznat stezku života, vrcholem radosti je být s Tebou.

Salve Regina (Processio)

Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. Ó clemens, Ó pia, Ó dulcis, Virgo Maria.

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, bud zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.