Hebdomada tertia paschae

3. neděle velikonoční

Iubilate Deo (Introit)

Iubilate Deo, omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini eius, alleluia: Date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia.

Zajásej Bohu celá země, opěvujte slávu jeho jména, alleluia.

Alleluia

Oportebat pati Christum et resurgere a mortuis, et ita intrare in gloriam suam.

Kristus měl trpět a vstát z mrtvých, aby vešel do své slávy.

Lauda (Offertorium)

Lauda anima mea Dominum: laudabo Dominum in vita mea: psallam Deo meo, quam diu ero, alleluia.

Chval má duše Pána: alleluia

Cantate Domino (Communio)

Cantate Domino, alleluia. Cantate Domino, benedicite nomen eius: bene nuntiate, de die in diem salutare eius, alleluia, alleluia.

Zpívejte Pánu, velebte jeho jméno, alleluia.

Quando Thomas (Processio)

Quando Thomas Christi latus, Pedes vidit atque manus, Dixit: Tu es Deus meus, alleluia.

Když Tomáš spatřil rány, nohy i ruce Kristovy, řekl: Ty jsi můj Bůh, alleluia.