Dominica Resurrectionis

Boží Hod velikonoční

Resurrexi (Introit)

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia: posuisti super me manum tuam, alleluia: mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia.

Vstal jsem a jsem s Tebou, alleluia

Victime paschali laudes

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

Velikonoční oběti ať vzdají křesťané chválu. Beránek spasil své ovce, nevinný Kristus smířil s Otcem hříšníky. Život a smrt bojovaly v podivuhodném zápase. Zabitý vůdce života kraluje živý. Řekni nám, Maria, co jsi na cestě viděla? Hrob živého Krista a slávu Vzkříšeného. Anděly jako svědky, roušku a plátna. Vstal [z mrtvých] Kristus, má naděje, své předejde do Galileje. Víme, že Kristus vstal vpravdě z mrtvých. Smiluj se nad námi, vítězi, králi. Amen. Aleluja.

Terra tremuit (Offertorium)

Terra tremuit et quievit dum resurgeret in iudicio Deus, alleluia

Země se zachvěla a zmlkla, když Bůh povstal k soudu, alleluia.

Et valde mane (Communio)

Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum: orto iam sole alleluia.

Zrána na úsvitě přišly ženy k prázdnému hrobu.

In Resurrectione Domini (Processio)

Alleluia, Alleluia, Alleluia O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae, Morte surrexit hodie, Alleluia.

Zazpívej, církvi, píseň chval, Ježíš, náš vítěz, slávy Král, dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal, aleluja