Dominica in Palmis

Květná neděle

Hosanna Filio David (Introit)

Hosanna Filio David, Benedictus qui venit in nomine Domini. Rex Israel: Hosanna in excelsis.

Hosanna Davidovi synu: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Christus factus est

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem mortem autem crucis.

Propter quod et Deus exaltavit illum: et dedit illi nomen quod est super omne nomen.

De passione Domini (Pašije zpívané česky)

De profundis (Ofertorium)

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine exaudi orationem meam: De profundis clamavi ad te, Domine.

Z hlubin volám k tobě, Pane: Pane vyslyš můj hlas.

Pater (Communio)

Pater, si non potest hic calix transíre nisi bibam illum: fiat voluntas tua.

Otče, nemůže-li mne tento kalich minout, aniž bych jej pil, staň se Tvá vůle.

Attende Domine (Processio)

Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Ad te Rex summe, omnium Redemptor oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum preces.

Naslouchej, Pane, a smiluj se, neboť jsme proti Tobě zhřešili. Své oči pozvedáme s pláčem k Tobě, nejvyšší Králi, Vykupiteli světa, vyslyš Kriste prosby těch, kteří prosí.