Tempus Nativitatis - missa in nocte

Slavnost Narozeni Paně

Dominus (Introit)

Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.

Alleluia

Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.

Laetentur (Offertorium)

Laetentur caeli, et exsultet terra ante faciem Domini: quoniam venit.

Radujte se nebesa, zajásej země před tváří Páně protože přichází.

In splendoribus sanctorum (Communio)

In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.

Z lůna před jitřenkou jsem tě zplodil.

Adeste fideles (Processio)

Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Betlehem. Natum videte Regem angelorum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.

Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému zpívejme.