Tempus Nativitatis - missa in die

Slavnost Narozeni Paně

Puer (Introit)

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cuius imperium super humerum eius: et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus.

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán: bude nazván Anděl velké rady.

Alleluia

Dies sanctificatus illuxit nobis: venite gentes, et adorate Dominum: quia hodie descendit lux magna super terram.

Zazářil nám posvátný den: pojďme a klanějme se Pánu.

Laetentur (Offertorium)

Laetentur caeli, et exsultet terra ante faciem Domini: quoniam venit.

Radujte se nebesa, zajásej země před tváří Páně protože přichází.

Viderunt omnes (Communio)

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri.

Všechny končiny země uviděly spásu našeho Boha

Adeste fideles (Processio)

En grege relicto, humiles ad cunas Vocati pastores approperant: Et nos ovanti gradu festinemus: Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.

Od stád v krajích spících pastýři jsou zváni k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. S nimi též spějme poklonit se Pánu, Ježíši zrozenému zpívejme.