Dominica Pentecostes

Seslání Ducha Svatého

Spiritus Domini (Introit)

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quo continet omnia scientiam habet vocis. Alleluia, alleluia, alleluia.

Duch Pána naplnil celou zemi. Alleluia.

Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus, et emite coelitus lucis tuae radium. Veni, pater pauperum, veni, datur munerum, veni, lumen cordium. Consolatur optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium, In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. Oh, lux beatissima, reples cordi intima tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in homini, nihil est innoxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, Flecto quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium, Da virtudes meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Božský Utěšiteli, něžný duší příteli, rač nás mile zotavit. V práci libý pokoji, smiřiteli v rozbroji, rač nás v pláči utišit. Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící rač milostně naplnit. Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit. Srovnej, co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám zabloudit. Rač nás, v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu v smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vjít.

Confirma (Offertorium)

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis a templo tuo quod est in Jerusalem, tibi offerent reges munera, alleluia.

Upevni, Bože, co jsi v nás započal.

Factus est repente (Communio)

Factus est repente de celo sonus ad venientis spiritus vehementis ubi erant sedentes, alleluia: et repleti sunt omnes spiritu sancto loquentes magnalia Dei alleluia, alleluia.

Z nebe se ozval hukot a všichni byli naplněni Duchem Svatým.

Veni, creator Spiritus (I., VI.) (Hymnus)

Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, te utriusque Spiritum credamus omni tempore.

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil. Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu vírou se vždy víc otvírat. Amen.