Infra octavam paschae - feria secunda

Pondělí velikonoční

Resurrexi (Introit - extraordinarium)

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia: posuisti super me manum tuam, alleluia: mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia.

Vstal jsem a jsem s Tebou, alleluia

Victime paschali laudes

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis: Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

Velikonoční oběti ať vzdají křesťané chválu. Beránek spasil své ovce, nevinný Kristus smířil s Otcem hříšníky. Život a smrt bojovaly v podivuhodném zápase. Zabitý vůdce života kraluje živý. Řekni nám, Maria, co jsi na cestě viděla? Hrob živého Krista a slávu Vzkříšeného. Anděly jako svědky, roušku a plátna. Vstal [z mrtvých] Kristus, má naděje, své předejde do Galileje. Víme, že Kristus vstal vpravdě z mrtvých. Smiluj se nad námi, vítězi, králi. Amen. Aleluja.

Angelus (Offertorium)

Angelus Domini descendit de caelo, et dixit mulieribus: Quem queritis, surrexit, sicut dixit, alleluia.

Anděl Páně sestoupil z nebe a řekl ženám: Ten , kterého hledáte, vstal z mrtvých, jak řekl, alleluia.

Regina caeli (Communio)

Regina caeli, laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit, sicut dixit, alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.

Raduj se, nebes Královno, aleluja, neboť ten, jehož jsi nosila, aleluja, vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja. Pros za nás Boha, aleluja.

In Resurrectione Domini (Processio)

Alleluia, Alleluia, Alleluia In albis sedens Angelus Praedixit mulieribus: In Galilaea est Dominus. Alleluia

Sedící anděl v bílém ženám oznamuje: Pán je v Galilei. Alleluia