Feria VI In Passione Domini

Velký Pátek

Christus factus est

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum: et dedit illi nomen quod est super omne nomen.

Kristus za nás zemřel a to smrtí na kříži: Proto jej Bůh povýšil.

Passio Domini (Pašije zpívané česky)

Adoratio sanctae crucis

Ecce ligunm crucis, in quo salus mundi pependit. Venite, adoremus.

Hle, dřevo kříže, na kterém byla pověšena spása světa. Pojďte, klanějme se.

Improperia

Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? Responde mihi. Quia eduxi te de terra Aegypti: parasti Crucem Salvatori tuo. Hagios o Theos. Sanctus Deus. Hagios Ischyros. Sanctus Fortis. Hagios Athanatos, eleison hymas. Sanctus Immortalis, miserere nobis.

Lide můj, co jsem ti učinil? Odpověz mi. Protože jsem Tě vyvedl ze země egyptské přichystal jsi kříž svého Spasitele. Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Adoramus te, Christe (Communio)

Adoramus te, Christe et benedicimus tibi: quia per Crucem tuam redemisti mundum.

Klaníme se Ti, Kriste a děkujeme Ti: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Qui manducat (Communio II.)

Qui mandúcat carnem meam et bibit sánguinem meum, in me manet et ego in eo, dicit Dóminus.

Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev zůstává ve mně a já v něm praví Pán.