Valere vos iubeo - Vítejte na našich stránkách - Welcome on our site - Herzlich wilkommen - Tož vitajtě u nás na dědině -

Provizorní úvodní slovo

Tento web vznikl jako iniciativa několika členů scholy gregoriánského chorálu u sv. Tomáše v Brně. Naším cílem je vytvořit pokud možno co nejrozsáhlejší knihovnu zpěvů gregoriánského chorálu pro vnitřní potřeby sboru; zároveň však nabízíme záznam těchto zpěvů k soukromému užívání případným zájemcům z řad uživatelů internetu. Záznam bude pořizován z latinské mše svaté, která je sloužena každou neděli během roku (kromě letních prázdnin). Větší či menší šumy, obsažené v těchto skladbách, jsou důkazem zapojení lidu v kostele a měly by být (v duchu dokumentů II. vatikánského koncilu) chápány jako doklad živosti našeho společenství.

Na tomto místě bych rád zdůraznil, že naším hlavním cílem je oslavovat Boha zpěvem, přičemž vycházíme z předpokladu, že dobrý úmysl a čisté srdce zahladí občasný falešný tón. Nejedná se o koncertní představení, kvalita zpěvu a záznamu proto nemusí být nutně na profesionální úrovni. Případné kritiky rádi uvítáme mezi sebou. Taktéž doufáme, že poslech zpěvu naší scholy bude motivovat k zakládání nových sborů, věnujících se gregoriánskému chorálu.

Na webu se budou soubory s jednotlivými skladbami objevovat tak, jak jsou předepsány pro každou neděli během roku. Náš repertoár zaujímá cca 90% skladeb předepsaných novým Graduálem, zbytek je vhodně doplněn skladbami obsahově blízkými. Postupně se zde objeví i ordinaria a liturgie Velkého Pátku.

Krátká historie sboru je zde a delší zde.

1. neděle adventní/Hebdomada prima adventus
2. neděle adventní/Hebdomada secunda adventus
3. neděle adventní/Hebdomada tertia adventus
4. neděle adventní/Hebdomada quarta adventus
Slavnost Narození Páně/Tempus Nativitatis - missa in nocte
Slavnost Narození Páně/Tempus Nativitatis - missa in die
Slavnost Panny Marie, Matky Boží/Sollemnitas Sanctae Dei Genetricis Mariae
Svátek Křtu Páně/Missa in Baptismate Domini
2. neděle v mezidobí/Hebdomada II, tempus per annum
3. neděle v mezidobí/Hebdomada III, tempus per annum
4. neděle v mezidobí/Hebdomada IV, tempus per annum
5. neděle v mezidobí/Hebdomada V, tempus per annum
6. neděle v mezidobí/Hebdomada VI, tempus per annum
7. neděle v mezidobí/Hebdomada VII, tempus per annum
8. neděle v mezidobí/Hebdomada VIII, tempus per annum
1. neděle postní/Hebdomada I, tempus quadragesimae
2. neděle postní/Hebdomada II, tempus quadragesimae
3. neděle postní/Hebdomada III, tempus quadragesimae
4. neděle postní/Hebdomada IV, tempus quadragesimae
5. neděle postní/Hebdomada V, tempus quadragesimae
Květná neděle/Dominica in Palmis
Velký Pátek/Feria VI In Passione Domini
Boží Hod velikonoční/Dominica Resurrectionis
Pondělí velikonoční/Infra octavam paschae - feria secunda
2. neděle velikonoční/Hebdomada secunda paschae
3. neděle velikonoční/Hebdomada tertia paschae
4. neděle velikonoční/Hebdomada quarta paschae
5. neděle velikonoční/Hebdomada quinta paschae
6. neděle velikonoční/Hebdomada sexta paschae
7. neděle velikonoční/Hebdomada septima paschae
Seslání Ducha Svatého/Dominica Pentecostes
Slavnost Nejsv.Trojice/ssm. Trinitatis
Slavnost sv. Petra a Pavla/Ss. Petri et Pauli
10. neděle v mezidobí/Hebdomada X, tempus per annum
12. neděle v mezidobí/Hebdomada XII, tempus per annum

22. neděle v mezidobí/Hebdomada XXII, tempus per annum
24. neděle v mezidobí/Hebdomada XXIV, tempus per annum
23. neděle v mezidobí/Hebdomada XXIII, tempus per annum
25. neděle v mezidobí/Hebdomada XXV, tempus per annum
26. neděle v mezidobí/Hebdomada XXVI, tempus per annum
27. neděle v mezidobí/Hebdomada XXVII, tempus per annum
28. neděle v mezidobí/Hebdomada XXVIII, tempus per annum
29. neděle v mezidobí/Hebdomada XXIX, tempus per annum
30. neděle v mezidobí/Hebdomada XXX, tempus per annum
31. neděle v mezidobí/Hebdomada XXXI, tempus per annum
32. neděle v mezidobí/Hebdomada XXXII, tempus per annum
33. neděle v mezidobí/Hebdomada XXXIII, tempus per annum
Slavnost Krista Krále/Festum Domini Nostri Iesu Christi Universorum Regis

Soubory nedoporučujeme přehrávat v programu Windows Media Player, který z neznámých důvodů vkládá do skladeb ve formátu mp3 vlastní šum, a tím dále snižuje kvalitu nahrávky.Počitadlo přístupů/Res admirabilis ad infinitum censens: MMCLXXVII.

Na přípravě této stránky se podíleli Gert (gert at svtomas.net), Koala (koala at svtomas.net), Jose (jose at svtomas.net)